Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง :ภาพการทำความดีของลูก ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนดวน ช่วย ผอ. เดินสายอินเตอร์เน็ต
วันที่โพส :7 ก.ย. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 86 คน

ภาพการทำความดีของลูก ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนดวน ช่วย ผอ. เดินสายอินเตอร์เน็ต น่ารักมาก มีจิตอาสา สาธุครับ
อนุโมทนาบุญด้วยนะ ขอให้ทำความดีกันทุกวัน รู้จักให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม