Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง :ผ้าป่าสามัคคี ปลอดเหล้า "คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าขาว-แดง ชาวสามโพน" วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๐
วันที่โพส :9 ต.ค. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 39 คน

ผ้าป่าสามัคคี ปลอดเหล้า "คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าขาว-แดง ชาวสามโพน"
สาธุครับ ขอบคุณครับ คณะศิษย์เก่า ได้รวมพลังบุญใสใส เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านเฮา โรงเรียนบ้านโพนดวน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ชาวสามโพน ขออนุญาตบอกบุญใสใสไปยังสมาชิก ชาวพุทธ กัลยาณมิตร ลูกพระธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมบุญใสใสได้

ทางบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 4140517816 ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วยแชร์ข่าวบุญนี้ ต่อ ๆ กันไปให้เรื่อย ๆ นะครับ สาธุครับ อนุโมทนาบุญใสใสด้วยครับ