Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง :วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมฟังธรรมเทศนา หัวข้อ มนุษย์ ... เกิดมาทำไม โดย หลวงปู่พระสุวัฒน์ สุวฑฒฺโน
วันที่โพส :18 ธ.ค. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 5 คน

วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๖๐  ขอเชิญร่วมฟังธรรมเทศนา
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.  และ ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.
หัวข้อ มนุษย์ ... เกิดมาทำไม โดย

หลวงปู่พระสุวัฒน์ สุวฑฒฺโน  เจ้าของผลงานหนังสือ มนุษย์ .. เกิดทำไม

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพนดวน หมู่ ๘ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด