Untitled Document
ภาพกิจกรรม
โครงการ ปั่น..ปันคอม ปั่น..ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อหลวง ๘๙ ต้น (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันที่โพส :22 ต.ค. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 10 คน
ขอน้อมส่งดวงพระวิญญาณสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
วันที่โพส :14 ต.ค. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 121 คน
นักเรียนช่วยกันถอนหญ้า 1 ใน 7 กิจวัตรความดี โรงเรียนรักษาศีล ๕
วันที่โพส :7 ก.ย. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 47 คน
ชั่วโมงสุขจริงหนอ ครั้งที่ 3 โครงการโรงเียนรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น
วันที่โพส :7 ก.ย. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 33 คน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ และเปิดโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น
วันที่โพส :15 ส.ค. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 27 คน
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๙ (๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)
วันที่โพส :11 มิ.ย. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 33 คน
พานักเรียนไปรับมอบทุนการศึกษา จาก มูลนิธิพัฒนาบุคคลอำเภอสุวรรณภูมิ (9 มิ.ย.59)
วันที่โพส :11 มิ.ย. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 25 คน
แก้ปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหล ประสบภัยแล้ง
วันที่โพส :11 มิ.ย. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 22 คน
ติดตั้งอ๊อดโรงเรียน ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์
วันที่โพส :11 มิ.ย. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 105 คน
ส่งเสริมประชาธิปไตยให้ลูก ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนดวน
วันที่โพส :11 มิ.ย. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 125 คน