Untitled Document
เอกสารการอบรม
ชื่อเรื่อง :เอกสารประกอบการอบรมโครงการ Google Apps for education
วันที่โพส :22 พ.ค. 2558 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 434 คน

เอกสารประกอบการอบรมโครงการ Google Apps for education   รวบรวมโดย
นายมานิส  สลางสิงห์  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย

ได้รวบรวมขั้นตอนการใช้งาน Google Drive  (bit.ly/drivenis)