Untitled Document
เอกสารการอบรม
ชื่อเรื่อง :เอกสารอบรมโครงการพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยี Youtube เพื่อห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
วันที่โพส :8 ก.ค. 2558 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 487 คน

เอกสารอบรมโครงการพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยี Youtube เพื่อห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

วัตถุประสงค์
เพื่อแนะนำการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ให้กับอาจารย์ผู้สอน
เพื่อให้อาจารย์ได้ลงมือปฏิบัติ และ สามารถออกแบบแผนการสอนที่มี Youtube ได้
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้นำไปปฏิบัติจริงในห้องเรียน เพื่อให้เราเข้าถึงผู้เรียนมากขึ้น ผู้เรียนมีหลายระดับ ที่เรียนรู้ไว้ และ เรียนรู้ค่อนข้างช้า
 
คู่มือในไฟล์ PDF