Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง :ขอขอบคุณ บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ กรุ๊ฟ จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
วันที่โพส :18 ธ.ค. 2558 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 197 คน

โรงเรียนบ้านโพนดวน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด สังกัด สพป.รอ. ๒
ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี ค้ำจุนการศึกษา คือ


บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ กรุ๊ฟ จำกัด (มหาชน) ได้ให้โอกาสนักเรียนชนบทโดยพิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชมมพรรษาในวโรกาส ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้กับโรงเรียนบ้านโพนดวน จำนวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)ในการนี้ โรงเรียนบ้านโพนดวนขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการบริหารบริษัท เอ็น.เอส.เอฟ กรุ๊ฟ จำกัด (มหาชน) ไว้ ณ โอกาสนี้ ที่ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญทางการศึกษาและให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนชนบทที่ขาดแคลน สาธุครับ ขออนุโมทนาบุญใสใส บุญการศึกษาครั้งนี้ด้วยครับ
ขออาราชธนา อ้างเอาคำอวยพรของหลวงพ่อธัมมชโย คุณครูไม่ใหญ่ ขอให้บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ กรุ๊ฟ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริหารและครอบครัว "จงรวย จงแข็งแรง มีความสุข และขอให้สมปรารถนาทุกเรื่อง เทอญ
สาธุ"