Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง :ยินดีต้อนรับน้องนักศึกษา ม.ขอนแก่่น คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่โพส :21 ธ.ค. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 20 คน
เป็นบุญที่ได้เจอ เป็นวาสนาที่ได้รู้จักกัน ประสานงานโดยน้องแบงค์ อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ โรงเรียนบ้านโพนดวน หมู่ 8 ต.โพนดวน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ยินดีต้อนรับคณะน้องนักศึกษา จำนวน 190 กว่าชีวิต ชาย 30 ที่เหลือเป็นหญิง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งยืนยันมาออกค่ายอาสา 3-8 ธันวาคม 2560 เพื่อพัฒนาโรงเรียนและชุมชนสามโพน ขอบคุณครับ ที่เลือกโรงเรียนบ้านโพนดวน เพราะว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ