Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :ศึกษาดูงานโรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
วันที่โพส :12 ธ.ค. 2558 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 110 คน

โรงเรียนบ้านโพนดวน โรงเรียนบ้านหนองพลับ สพป.รอ.2 ขอขอบพระคุณ ท่านผอ. กัมพล เจริญรักษ์ และคณะครู ไว้ ณ โอกาสนี้ครับ
ที่ให้โอกาสได้พาคณะครูไปศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2558 
และให้การต้อนรับดีมาก เป็นกันเอง วิทยากรตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้ดีมาก แม้เวลาจะน้อย เพียง 1 วัน 

โรงเรียนสุขภาวะ ที่โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 
เป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ ที่ครูจะได้ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน จิตศึกษา คือ รูปแบบกิจกรรมการเรียน ที่น่าสนใจมาก
สัญญาว่าจะนำพาโรงเรียนบ้านโพนดวน ได้สอนแบบจิตศึกษา จะพยายามนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนครับ
เชื่อมั่นว่าคณะครูจะนำจิตศึกษา การสอนแบบ AL และการเรียนรู้แบบบูรณาการไปใช้ต่อไป  เพื่อสนองนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้