Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ุผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559
วันที่โพส :11 มิ.ย. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 120 คน

วันที่ 30 พ.ค. 59 โรงเรียนบ้านโพนดวน ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ุผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559
เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2558 และหารือกำหนด วันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาวบ้านโพน มติที่ประชุม กำหนดวันที่ 1 ม.ค. 2560
จึงขอแจ้งให้คณะศิษย์เก่าได้รับทราบโดยทั่วกัน ช่วยส่งข่าวต่อ ๆ กันไปให้ครบทุกรุ่นด้วยนะครับ เพื่อหางบประมาณมาพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงบริบทให้เอื้อต่อการเรียนรู้ หางบประมาณจ้างครูผู้สอน ปีละ 40,000 บาท
วาระอื่น ๆ ให้ผู้ปกครองเสนอแนะว่าต้องการให้โรงเรียนทำอะไร ไม่มีใครเสนอ โรงเรียนจึงเสนออยากสร้างห้องเก็บของ แต่ยังไม่มีงบประมาณ จึงขอบอกบุญให้ช่วยค่าอิฐ ค่าปูน ได้ยอดบริจาควันนี้ 5,100 บาท
ผู้นำทั้ง 3 หมู่บ้าน จะไปประชาสัมพันธ์ให้อีก คงได้ยอดบริจาคเพิ่มเติมมาสร้างห้องเก็บของได้เสร็จทันใช้งาน รู้สึกปลื้มแสนปลื้มครับ อนุโมทนาบุญใสใสด้วยครับ สาธุครับ