Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :ส่งเสริมประชาธิปไตยให้ลูก ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนดวน
วันที่โพส :11 มิ.ย. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 155 คน

ส่งเสริมประชาธิปไตยให้ลูก ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนดวน  ชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   วันที่ 3 มิ.ย. 2559   งานกิจกรรมนักเรียนได้จัดเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

ขอบคุณคณะครู และกรรมการ กกต.น้อย ที่ดำเนินการเลือกตั้ง ได้ประธานนักเรียนเป็นที่เรียบร้อย