Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :ติดตั้งอ๊อดโรงเรียน ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์
วันที่โพส :11 มิ.ย. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 43 คน

โรงเรียนบ้านโพนดวน ขอขอบพระคุณ คุณสาธิต แสนทอง (เสี่ยวจ่อย),  น้าเส็ง นักการของเรา วันที่ 6 มิ.ย. 2559  ได้มาติดตั้งระบบเสียงตามสาย พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  โดยไม่คิดค่าแรง มาด้วยหัวใจ ต้องการมาช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบ้านเรา

ตอนนี้พร้อมใช้งานแล้วครับ  จึงขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้  
ขออ้างเอาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านโพนดวน อำนาจบุญบารมีของหลวงปู่วัดปากน้ำ คุณยายอาจารย์จันทร์ฯ โปรดประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์ ให้เสี่ยวจ่อย และน้าเส็ง จงมีแต่ความสุข ความเจริญ สุขกาย สุขใจ ค้าขายร่ำรวยยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ
สาธุ