Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :แก้ปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหล ประสบภัยแล้ง
วันที่โพส :11 มิ.ย. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 84 คน

แก้ปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหล ประสบภัยแล้ง น้ำแห้งขอดสระ  ขอขอบคุณครับ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโพนดวน คุณครู สายสมร มงคลมะไฟ ให้ยืมถังน้ำขนาดใหญ่
ขอบคุณ
เสี่ยวจ่อย คุณสาธิต แสนทอง มาช่วยทางโรงเรียนทั้งวันเลยวันนี้
ขอบคุณผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวบ้านโพนดวนมาช่วยกันยกแท้งน้ำ
ขอบคุณเทศบาลตำบลหินกอง อนุเคราะห์น้ำ 1 รถ
ถือว่าแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำไปได้บ้าง น้ำไหลไม่แรง แต่ก็ยังดีมีน้ำใช้ในโรงเรียน
สาธุครับ อนุโมทนาบุญใสใสด้วยครับ ทุกท่านที่กล่าวนาม ช่วยกันด้วยน้ำใจจริง ๆ จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้