Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :พานักเรียนไปรับมอบทุนการศึกษา จาก มูลนิธิพัฒนาบุคคลอำเภอสุวรรณภูมิ (9 มิ.ย.59)
วันที่โพส :11 มิ.ย. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 89 คน

ภาคบ่ายวันที่ 9 มิ.ย. 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนดวน พานักเรียนไปรับมอบทุนการศึกษา จาก มูลนิธิพัฒนาบุคคลอำเภอสุวรรณภูมิ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

โดยจัดสรรให้โรงเรียนละ 1 ทุน ระดับประถมศึกษาได้ทุนละ 500 บาท
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะครู คือ
ด.ญ.อรนิภา สุทธิสน ชั้น ป.5 ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ขอให้ใช้ทุนการศึกษานี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
และขออนุโมทนาบุญกับทางมูลนิธิพัฒนาบุคคลอำเภอสุวรรณภูมิด้วยครับ สาธุ