Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๙ (๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)
วันที่โพส :11 มิ.ย. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 44 คน

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านโพนดวน  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๙  ลูก ๆ นักเรียนน่ารักมากตั้งใจร่วมกิจกรรมทุกคน ไหว้ครูแล้วเป็นเด็กดี เชื่อฟังครูนะครับ ให้ขยัน อดทน เสียสละ มีจิตอาสา เป้าหมายสร้างคน วินัย เคารพ อดทน

ขอบคุณคณะครูและนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ได้ดีมาก ตามบริบทของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก