Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ และเปิดโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น
วันที่โพส :15 ส.ค. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 33 คน

นำภาพแห่งความปลื้มมาฝากครับ ได้รับความเมตตาจาก
ท่านพระครูสันติวรโสภณ เจ้าอาวาสวัดบ้านโพนดวนและคณะสงฆ์ ได้มอบสมุดบันทึกความดี ๗ กิจวัตรความดี
ได้รับความเมตตาจาก พระมหาเมตตา รองเจ้าคณะตำบลหินกอง ได้มาเทศน์เกี่ยวกับศีล ๕ ให้นักเรียน คณะครู คุณแม่ และผู้มาร่วมงาน
วันนี้โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป.รอ. ๒ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และเปิดโครงการหมู่บ้านและโรงเรียนรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น มีคุณแม่มาร่วมกิจกรรมจนล้นหอประชุม จึงขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้
ผอ.นำกล่าวสมาทานศีล ๕ , กล่าวคำถวาย
ลูก ๆ กราบแม่ขอพร , มอบเกียรติบัตร และชมการแสดงของลูก ๆ นักเรียน

การแสดงของลูก ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนดวน วันนี้ แสดงได้ดีเยี่ยมทุกระดับ
ชมภาพกิจกรรม/vdo วันแม่แห่งชาติ ปีนี้ ได้ที่ 
bit.ly/mom1159