Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :ชั่วโมงสุขจริงหนอ ครั้งที่ 3 โครงการโรงเียนรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น
วันที่โพส :7 ก.ย. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 68 คน

ชม.สุขจริงหนอ ครั้งที่ 3 โครงการโรงเียนรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น โรงเรียนบ้านโพนดวน   ผอ.ไปราชการ ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มอบหมายให้คณะครูช่วยกันจัดกิจกรรม วันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสันติวรโสภณ เจ้าอาวาสวัดบ้านโพนดวน และคณะสงฆ์   มาเป็นประธานสงฆ์ ให้ศีล ให้พร ผู้ร่วมกิจกรรม
สาธุครับ อนุโมทนาบุญใสใสด้วยครับ

ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านโพนดวน วันนี้จัดกิจกรรมได้ดีมากครับ สัปดาห์ต่อไปเราก็จะทำและพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามโครงการ สาธุครับ