Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :ขอน้อมส่งดวงพระวิญญาณสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
วันที่โพส :14 ต.ค. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 173 คน

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน โรงเรียนบ้านโพนดวน ขอน้อมส่งดวงพระวิญญาณสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ขอเป็นข้ารองพระบาท ทุกชาติไป

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/234/1.PDF