Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :โครงการ ปั่น..ปันคอม ปั่น..ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อหลวง ๘๙ ต้น (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันที่โพส :22 ต.ค. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 19 คน

ประมวลภาพปลื้ม ๆ ประทับใจวันนี้ http://bit.ly/22Bikeforcom

###โรงเรียนบ้านโพนดวน หมู่ ๘ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปลื้มแสนปลื้ม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโครงการ ปั่น..ปันคอม ปั่น..ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ ไว้ ณ โอกาสนี้

๑. นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง ท่านกฤษณะ แสนสำโรง ประธานกล่าวต้อนรับและนำขบวนนักปั่นเพื่อแบ่งปัน 
๒. พันตำรวจเอก สุริเดช วรรณสุทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ
๓. พันตำรวจตรี พิชิต บุญยพิสุทธิ สารสัตรป้องกันปราบปราม สภ.สุวรรณภูมิ
๔. และคณะ ดต.สุระทิน วิชาผง ตำรวจชุมชนหินกอง ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุน กิจกรรมและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
๕. ตัวแทนชมรมปั่นเพื่อแบ่งปัน ปั่น..ปันคอม ปั่น...ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ คุณครูสิริ หิรัญบริรักษ์ (ครูเสือ) และคณะปั่นเพื่อแบ่งปั่นทุก ๆ ท่าน

##เรามาในวันนี้ เราไม่มีหัวโขน ไม่มียศ ไม่มีตำแหน่ง มีแต่หังใจของการให้เพื่อแบ่งปั่น

บุญใสใส บุญวิทยาทานที่เกิดขึ้นได้ยาก
"ปั่น..ปันคอม Bikeforcom" http://bit.ly/Bikeforcom
"ปั่น...ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ ๘๙ ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล"
วันนี้ปลื้มล้านปลื้ม อนุโมทนาบุญกับ ยอดกัลยาณมิตร "คุณครูเสือด้วยครับ" ได้นำสิ่งที่ดีที่สุดมามอบให้โรงเรียนบ้านโพนดวน ขอให้สมปรารถนาทั้งทางโลกและทางธรรม "แสงธรรม" ประมวลภาพปลื้ม ๆ วันนี้ครับ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ http://bit.ly/sangtham

ขอบุญบารมีขององค์เทพพระศิวะ พระแม่อุมา พระพิฆเนศ
และศาลเจ้าปู่ตา โพนดวน คุ้มครอง รักษา เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพ ผมกำลังจะสวดมนต์ทำวัตรเช้าครับ สาธุครับ

##ขอให้หัวใจนักปั่นเพื่อแบ่งปัน ปั่น ..... อย่างไรก็ไม่เหนื่อย ... สู้ ๆ ครับ แล้วพบกันครับ สายบุญนำพาให้เรารู้จักกัน และได้ทำบุญใหญ่ด้วยกัน